Prvi šolski dan

V okviru preventivne dejavnosti se člani društva vključimo v aktivnosti, ki jih za izboljšanje prometne varnosti, predvsem pa varnosti otrok, organizira Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) pri MO Kranj na začetku šolskega leta. Zagotavljanje čimvečje varnosti otrok, zlasti prvošolcev in učencev nižjih razredov, na njihovi poti v šolo, je eden od ciljev društvene dejavnosti. Največjo pozornost usmerjamo na bližino šol, saj je tam koncentracija otrok največja, pozornost na prometne razmere pa se zaradi srečevanja s sošolci po poletnih počitnicah precej zmanjša.

Z upoštevanjem razporeda vseh sodelujočih pri varovanju dostopov do osnovnih šol, ki ga je pripravil SPV za prvi šolski dan in tudi za kasnejše sodelovanje, je nekaj članov vodstva AMD sodelovalo s policisti pred OŠ Simon Jenko, France Prešeren in Stražišče. Naša prisotnost, pa tudi opozarjanja v sredstvih obveščanja, so prispevali k pozornejši vožnji voznikov v bližini šol, pravočasno ustavljanje pred prehodi za pešce ter strpno obnašanje do mladostne razigranosti. Po dosedaj znanih podatkih v bližini šol ni bilo prometnih nezgod z udeležbo otrok, kar je pohvale vredno za vse sodelujoče.

Upamo in želimo, da bodo varne razmere trajale vse leto in ne le prvi šolski dan.

POMOČ NA CESTI

POKLIČITE 1987

*Telefonska številka velja za območje RS. Cena klica je odvisna od operaterja.
Če se nahajate v tujini, pokličite: +386 1 530 53 53.

Pridružite se preko 4,000 varnim voznikom društva AMD Kranj

Pridruži se družini AMD Kranj