OBČNI ZBOR 2021

Dvorana Medgeneracijskega centra Kranj

Minilo je mandatno obdobje 2017 – 2021, čas, ki ga je zaznamovalo precej sprememb na področju gospodarjenja z društvenim premoženjem, sprememb pri vrstah in vsebini članskih kategorij ter aktivnega sodelovanja na področju preventive v prometu. Posledica teh sprememb pa je vsekakor povezana tudi s pandemijo Covida 19.
Kljub javnemu sporočilu članom in drugim občanom se je občnega zbora udeležilo “običajno” število, ki so poslušali poročilo predsednika Braneta Šimenca o delu društva v tem obdobju, poročilo Nadzornega odbora ter projekcijo vsebine dela v naslednjem obdobju. Po razrešnici dosedanjih organov sta bila izvoljena nov Upravni in Nadzorni odbor, ki sta se že konstituirala takoj po zaključku občnega zbora.

Sestava Upravnega odbora v naslednjem mandatno obdobju:
– predsednik AMD in Upravnega odbora:  BRANE ŠIMENC
– podpredsednik Upravnega odbora:  VLADO ERŽEN
– tajnik:  ERIH ŽNIDARŠIČ
– člani:  JOŽE POVŠE,  BOŠTJAN KOŠNIK,  MARJAN POTRATA,  FRANCI STRNIŠA

Sestava Nadzornega odbora:
– predsednik Nadzornega odbora:  MATEJ HERLEC
– člana Nadzornega odbora:  KOREN MARIJAN, LEBEN STANKO