Občni zbor 2013

9. DEC. 2013 JE BIL OBČNI ZBOR AMD KRANJ, KI JE DAL PREGLED DELA 4 – LETNEGA MANDATNEGA OBDOBJA 2009 – 2013, IZVOLIL NOV UPRAVNI IN NADZORNI ODBOR TER PREDSTAVIL SMERNICE ZA NASLEDNJI MANDAT ORGANOV DRUŠTVA 2013 – 2017.

Poročilo o delu društva kot celote in posameznih organov je presek skozi letna poročila o poslovanju, ki jih je obravnaval in potrjeval Upravni odbor po predhodni presoji Nadzornega odbora, letna poročila pa so bila dopolnjena z računovodskimi izkazi in bilančnimi podatki. V vsem mandatnem obdobju je društvo poslovalo uspešno, s pozitivnim rezultatom kljub neugodnimi ekonomskimi in socialnimi razmerami članov in poslovnimi rezultati najemnikov. Razmeroma kvalitetne nepremičnine ter več kot 5000 članov so prispevali, da društvo nikoli ni prišlo v položaj na meji likvidnosti, še več, svoje obveznosti je društvo poravnavalo pravočasno. Obenem pa je ustvarjena sredstva lahko vlagalo v vzdrževanje poslovne stavbe, počitniških apartmajev in druga osnovna sredstva, potrebna za delo. Operativno vodenje društva je sproti reagiralo na morebitne težave in si je po mnenju Nadzornega odbora zaslužilo pohvalo. (V nadaljevanju je celotno poročilo predsednika društva).

Programska izhodišča, predstavljena na občnem zboru, nakazujejo na veliko povezanost s krovno organizacijo AMZS, saj društvo kljub dobremu “zdravju” samo ne more zagotavljati vseh članskih ugodnosti in pričakovanj. Zato bo društvo poleg svojih prizadevanj za čim večjo vlogo v sistemu varnosti v prometu, v moto športu, v širjenju članstva kot močnega elementa civilne družbe in pri sodelovanju zagotavljanja članskih ugodnosti tesno sodelovalo v aktivnostih AMZS. Sprejeta programska izhodišča bodo dobra podlaga za usmerjanje pri sprejemanju poslovnih odločitev organov društva. (V nadaljevanju so zapisana programska izhodišča.)

POROČILO 2009 – 2013

PROGRAMSKA IZHODIŠČA 2013 – 2017

Na občnem zboru je nadzorno poročilo o poslovanju društva v mandatnem obdobju 2009 – 2013 dal tudi Nadzorni odbor. Iz njihove ocene je bilo razvidno, da so operativni organi društva zelo dobro delali in skrbeli za društveno premoženje, da so poslovali v skladu z zakoni in predpisi, zato je NO predlagal razrešnico.
Niti na predlagano razrešnico niti na poročilo o poslovanju ni bilo razprave, zato je bila soglasno izglasovana razrešnica.

VOLITVE

V Upravni odbor društva za mandatno obdobje 2013 – 2017 so bili soglasno izvoljeni:
ERŽEN VLADO, KOREN MARIJAN, KOŠNIK BOŠTJAN, POTRATA MARJAN, SAJOVIC BOGDAN, STRNIŠA FRANC IN ŠIMENC BRANE.
V Nadzorni odbor društva so bili izvoljeni:
PAVLIN NACE, RAUTNER ZORAN, TEPINA EDVARD.

Na 1. seji novega Upravnega odbora sta bila izvoljena:
BRANE ŠIMENC – predsednik društva            MARIJAN KOREN – tajnik

ZAPISNIK
V spodnji povezavi je ZAPISNIK občnega zbora.

 Zapisnik

POMOČ NA CESTI

POKLIČITE 1987

*Telefonska številka velja za območje RS. Cena klica je odvisna od operaterja.
Če se nahajate v tujini, pokličite: +386 1 530 53 53.

Pridružite se preko 4,000 varnim voznikom društva AMD Kranj

Pridruži se družini AMD Kranj