Občni zbor 2017

Dvorana Medgeneracijskega centra Kranj

Minilo je mandatno obdobje 2013 – 2017, čas, ki ga je zaznamovalo precej sprememb na področju gospodarjenja z društvenim premoženjem, sprememb pri vrstah in vsebini članskih kategorij, športnih uspehov članov – motoristov ter aktivnega sodelovanjqa na področju preventive v prometu.
Kljub javnemu sporočilu članom in drugim občanom se je občnega zbora udeležilo “običajno” število, ki so poslušali poročilo predsednika Braneta Šimenca o delu društva v tem obdobju, poročilo Nadzornega odbora ter projekcijo vsebine dela v naslednjem obdobju. Po razrešnici dosedanjih organov sta bila izvoljena nov Upravni in Nadzorni odbor, ki sta se že konstituirala takoj po zaključku občnega zbora. Za več kot 25 letno uspešno delo tajnika društva je občni zbor Koren Marijana imenoval za častnega člana.

Sestava Upravnega odbora v naslednjem mandatno obdobju:
– predsednik AMD in Upravnega odbora:  BRANE ŠIMENC
– podpredsednik Upravnega odbora:  VLADO ERŽEN
– tajnik:  ERIH ŽNIDARŠIČ
– člani:  MARIJAN KOREN,  BOŠTJAN KOŠNIK,  MARJAN POTRATA,  FRANCI STRNIŠA

Sestava Nadzornega odbora:
– predsednik Nadzornega odbora:  NACE PAVLIN
– podpredsednik Nadzornega odbora:  BOGDAN SAJOVIC
– član Nadzornega odbora:  EDVARD TEPINA

POMOČ NA CESTI

POKLIČITE 1987

*Telefonska številka velja za območje RS. Cena klica je odvisna od operaterja.
Če se nahajate v tujini, pokličite: +386 1 530 53 53.

Pridružite se preko 4,000 varnim voznikom društva AMD Kranj

Pridruži se družini AMD Kranj