VARNA VOŽNJA ZA SENIORJE

AMZS je skupaj z Zavarovalnico TRIGLAV v jesenskem času organizirala seznanjanje voznikov z novostmi v prometni zakonodaji (spremembe v pravilih vožnje, novosti prometnih ureditev, novi prometni znaki) in manjšim skupinam omogočila testne vožnje na poligonu AC Vransko.

V Kranju smo pripravili prostor za 20 udeležencev, ki so se nato pod vodstvom inštruktorja v njegovem avtomobilu zapeljali po mestu Kranj po najbolj značilnih prometnih površinah: krožišča, ulice z omejitvami hitrosti, vključevanje in izključevanje iz avtoceste, vključevanje na prednostno cesto, vožnja izven naselja… Izžrebanih 8 udeležencev predavanj se je po nekaj dneh na poligonu na Vranskem v lastnih avtomobilih seznanilo z elementi nenadnih razmer med vožnjo (vodne ovire, zaviranje na spolzkem vozišču, neenakomerne cestne površine…)
Odziv udeležencev je bil zelo dober, zato bo vodstvo AMD Kranj v prihodnjem letu za starejše voznike organiziralo dodatna predavanja.