70 let AMD

V novembru 1945 se je v Kranju ustanovilo FIZKULTURNO DRUŠTVO STORŽIČ, v njegovem okrilju pa med drugim MOTO SEKCIJA. V letu 1946 je Fizkulturna zveza Slovenije zahtevala, da se sekcije osamosvojijo oziroma organizirajo v samostojna avto-moto društva.

Naloga novoustanovljenega društva je bila predvsem povezati vse simpatizerje in pričeti z delom, ki naj bi postalo kvalitetno, množično in predvsem zajelo vzgojo občanov na področju obvladovanja tehnike vožnje, poznavanju cestno prometnih pravil in sodelovanju občanov pri množičnih akcijah, ki so bile v tem času še kako aktualne, predvsem pri obnovi porušene domovine. Prostovoljno delo so člani, organizirani v komisije, opravljali v prvih prostorih,  dodeljenih moto-sekciji, v hlevih na Pirčevi pristavi pod mostom. Delo je bilo zahtevno in obsežno, zato so postali problematični premajhni prostori. Takratna oblast je konec 1948 društvu dodelila nove prostore v Gorjančevih hlevih za hotelom Stara pošta. Za mehanično, kleparsko in ličarsko delo za vozila avto šole in za člane pa je društvo leta 1963 dobilo prostore na Gasilskem trgu. Širitev dela kljub nekaj letnemu zmanjšanju v obdobju 1950-1965 je vse skozi zahtevala pridobitev lastnih in ustrezno urejenih prostorov za opravljanje osnovnih dejavnosti: pridobivanje in vključevanje voznikov motornih vozil med člane društva, organiziranje in vodenje avto-moto šole ter organizacija športnih prireditev. S pomočjo delovnih in političnih organizacij je od idejne zasnove do realizacije zrastel nov dom na Zlatem polju, odprtje je bilo 27. junija 1973.

Gospodarski položaj društva je bil odvisen od splošne gospodarske rasti v državi, nekoliko se je izboljšal zaradi kvalitetnega poučevanja bodočih voznikov za potrebe JLA. Osnove avto-moto šole izvirajo iz prvih povojnih let, ki pa je močan zagon dobila v društvenih prostorih na Zlatem polju. Večina voznikov, ki je pridobila znanje iz prometnih predpisov in šole vožnje v obdobju 1950 – 2000, je spoznala primerno opremljenost društvenih šolskih prostorov v AMD Kranj. Z odprtjem »šolskega trga« v letu 1995 pa so pričele z delom zasebne avto šole, kar je privedlo do zmanjšanja števila kandidatov v matični avto šoli in posledično do prenosa šolske dejavnosti k zasebniku v letu 2000.

Športna dejavnost društva ima dva vrhunca. Z izgradnjo dirkališča za speedway v Stražišču in prvo dirko 27.6.1956 so bili dani temelji za močno in mednarodno tekmovalno dejavnost. Višek so bila evropska conska prvenstva 1959 in 1962, nato pa je ta dejavnost zaradi vse večjih stroškov v letu 1965 prenehala. Še vedno pa so posamezni motoristi tekmovali v cestno – hitrostnih preiskušnjah in dosegali zavidljive rezultate. Športna komisija je nato organizirala več zabavno – ocenjevalnih voženj po Sloveniji (Gorenjska, Brda…), ki pa so po letu 1975 tudi prenehala.

Drugi vrhunec športnih aktivnosti poteka v zadnjih letih, saj so člani društva izredno uspešni tekmovalci med vozniki motorjev različnih tekmovalnih razredov in starostnih skupin v državnem in evropskem sistemu.

Povezovalna nit dela društvenih dejavnosti v celotnem 70-letnem obdobju je preventiva v okviru varnosti in vzgoje v cestnem prometu. V avto šoli so kandidati pridobili mnoga znanja, potrebna za varno vožnjo. Sodelovanje s šolami je širilo podlage za dober odnos voznikov do drugih udeležencev v prometu. Različna tekmovanja, npr. Kaj veš o prometu, so na poljuden način vzpodbujala mladino za spoznavanje prometnih pravil. Odlično sodelovanje s Svetom za preventivo v cestnem prometu je pripomoglo k širšemu vpogledu v celotna dogajanja v prometni problematiki. In ne nazadnje, soliden odnos članov društva in njihov prispevek k izboljšanju prometne varnosti je dobra izkaznica, da društvo izpolnjuje svoje osnovne cilje.

Kranjska AMD je s 4.500 člani eno od močnejših društev, povezanih v skupno organizacijo AMZS, ki šteje več kot 70.000 članov. Zaradi racionalnejšega dela pri storitvah je AMZS večji del pomoči prenesla na AMZS d.d., ki s svojimi Poslovnimi enotami (v Kranju na Bleiweisovi cesti) nudijo, odpravljajo ali pomagajo pri različnih težavah v zvezi s prometom.

V AMD in v AMZS se lahko včlanite v različne članske kategorije, sodelujete pri preventivi v cestnem prometu, letujete v društvenih počitniških enotah, dobite različne informacije o stanju na cestah, opravite tehnične preglede in registracije vozil, zlasti pa dobite pomoč na cestah doma in v tujini v primeru prometnih nesreč ali okvar.

V celotnem obdobju obstoja društva so bili vzponi in padci, število članov se je zmanjševalo in spet naraščalo, vse skozi pa se je v delovanju društva ohranjalo osnovno poslanstvo: povezanost voznikov, delo na preventivi v cestnem prometu, šport in pomoč v težavah, nastalih v zvezi s prometom. Naše društvo je prejelo različna priznanja kot potrditev za uspešno družbeno koristno delovanje. Vabimo vas, da se nam pridružite, se včlanite, če še niste, ter si zagotovite pomoč pri neljubih dogodkih na cesti.

KULTURA

KULTURA

PRISEBNOST

PRISEBNOST

OBZIRNOST

OBZIRNOST

SPOŠTOVANJE

SPOŠTOVANJE

PAZLJIVOST

PAZLJIVOST

STRPNOST

STRPNOST

POTRPEŽLJIVOST

POTRPEŽLJIVOST

TREZNOST

TREZNOST

POMOČ NA CESTI

POKLIČITE 1987

*Telefonska številka velja za območje RS. Cena klica je odvisna od operaterja.
Če se nahajate v tujini, pokličite: +386 1 530 53 53.

Pridružite se preko 4,000 varnim voznikom društva AMD Kranj

Pridruži se družini AMD Kranj