AMZS odslej pomaga tudi kolesarjem

AMZS je z letošnjim letom uvedel pomoč na cesti tudi za kolesarje. S to nadgradnjo AMZS zaokrožuje svojo storitev pomoči na cesti za različne vrste mobilnosti svojih članov – AMZS namreč članu zagotavlja pomoč na cesti za različna prevozna sredstva, ki jih član uporablja, četudi prevozno sredstvo ni v njegovi lasti. AMZS novo storitev za kolesarje uvaja tudi z namenom spodbujanja bolj trajnostnih oblik mobilnosti.

Ena ključnih prednosti AMZS članstva je, da so storitve, prednosti in ugodnosti vezane na osebo, torej na člana, in ne na vozilo oziroma prevozno sredstvo. To med drugim pomeni, da AMZS zagotavlja pomoč članu ne glede, ali vozi avtomobil, motor, avtodom, kombi …, in četudi vozilo ni v njegovi lasti. Ob vse večji priljubljenosti kolesarjenja, tako z navadnimi kot električnimi kolesi, in z namenom, da bi AMZS zagotavljal pomoč svojim članom pri različnih oblikah njihove mobilnosti, pa je z letošnjim letom svojo storitev pomoči na cesti razširil še na kolesa.